Wycena

Podstawową jednostką rozliczeniową tłumaczenia pisemnego jest strona rozumiana jako 1500 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego i 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia poświadczonego. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała. Stawka za tłumaczenie zależna jest od kierunku tłumaczenia oraz od poziomu trudności tekstu.

Minimalną jednostką rozliczeniową w przypadku tłumaczeń ustnych jest blok stanowiący każde cztery rozpoczęte godziny dyspozycyjności tłumacza. Stawka za tłumaczenie ustne różni się w zależności od techniki tłumaczenia ustnego (tłumaczenie konsekutywne bądź symultaniczne) oraz od miejsca, w którym odbędzie się tłumaczenie. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych jednostką minimalną jest dniówka, zaś do kosztów tłumaczenia należy doliczyć także koszt dojazdu, a w przypadku tłumaczeń kilkudniowych odbywających się w odległości większej niż 150 km od Łodzi koszt zakwaterowania i wyżywienia na miejscu tłumaczenia.

quotation image
Zapraszam do skorzystania z wyceny tłumaczenia
Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego