Tłumacz przysięgły języka włoskiego i francuskiego

Tłumaczenia poświadczone, potocznie występujące pod nazwą „tłumaczenia przysięgłe” to tłumaczenia wymagane w obrocie prawnym.

Jako tłumaczka przysięgła przetłumaczyłam tysiące rozmaitych włoskich i francuskich dokumentów, niezbędnych klientom do załatwienia istotnych dla nich spraw w urzędach bądź do prowadzenia postępowań sądowych, a także polskich dokumentów wykorzystywanych następnie za granicą, w krajach, w których włoski i francuski są językami urzędowymi.

Stale współpracuję z organami wymiaru sprawiedliwości, takimi jak sądy, prokuratury czy policja.

Tłumaczenia pisemnego przez tłumacza przysięgłego wymagają najczęściej takie dokumenty jak:

Tłumaczenia ustnego dokonywanego przez tłumacza przysięgłego wymagają z kolei następujące czynności:

Często tłumaczę ustnie w czasie rozpraw sądowych. Tłumaczenie w postępowaniu sądowym jest bardzo wymagającym i odpowiedzialnym zadaniem, nie tylko z uwagi na konieczność znajomości terminologii specjalistycznej, niejednokrotnie dalece wykraczającej poza terminologię prawniczą, ale także dlatego, że składanie zeznań w charakterze świadka czy wyjaśnień w charakterze oskarżonego wiąże się z dużym stresem. Dla stawającego przez sądem obcokrajowca niejednokrotnie jest to pierwszy kontakt z organami wymiaru sprawiedliwości, w dodatku w obcym kraju i w języku, którego nie zna. Spokojne, profesjonalne zachowanie tłumacza ma ogromne znaczenie dla sprawnego przebiegu czynności. Dzięki mojemu długoletniemu doświadczeniu i bogatej wiedzy fachowej zapewniam rzetelne tłumaczenie i taki właśnie przebieg.

Posługuję się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a zatem jeśli klient może złożyć dokument wraz z tłumaczeniem w formie elektronicznej, tłumaczenie poświadczone opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, ponieważ plik z takim podpisem ma wartość oryginału, a skorzystanie z tej możliwości zdecydowanie przyspiesza procedurę gromadzenia i przekazywania dokumentów niezbędnych w postępowaniu.

Interesuje Cię wycena moich usług?
Dowiedz się więcej o tym, jak podchodzę do kwestii wyceny mojej pracy przy tłumaczeniach