Agnieszka Michalska-Rajch
Tłumacz przysięgły języka włoskiego i francuskiego w Łodzi
Usługi
Specjalizuję się w tłumaczeniach pisemnych i ustnych z następujących dziedzin:
 • prawo;
 • ekonomia;
 • rachunkowość;
 • finanse;
 • bankowość;
 • ubezpieczenia;
 • handel;
 • UE.
Wykonuję tłumaczenia poświadczone, opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, wszelkich dokumentów dopuszczonych w obrocie handlowym i prawnym, jak na przykład:
 • umowy;
 • pozwy i pisma sądowe;
 • akty stanu cywilnego;
 • dokumenty samochodowe;
 • świadectwa szkolne;
 • świadectwa i deklaracje zgodności technicznej;
 • faktury i dokumenty przewozowe.
Występuję jako tłumacz przysięgły podczas zawierania aktów notarialnych, w Urzędzie Stanu Cywilnego, w sądach, prokuraturach i na policji. 

Wykonuję tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne podczas spotkań biznesowych, konferencji, uroczystości, paneli dyskusyjnych, konferencji prasowych oraz zebrań i narad.

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem płatnikiem VAT.